CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur ska vi bo egentligen?

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Archileaks redaktionella material, archileaks.se (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211064

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik
Forskningspolitik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur