CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning language from reading in bilingual higher education contexts

Diane Pecorari ; Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
BAAL (43rd annual meeting of the British Association of Applied Linguistics), University of Newcastle, 3-5 September (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik
Tvåspråkighet

Chalmers infrastruktur