CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering and Communication Integrated Learning – Collaboration Strategies for Skills and Subject Experts

Carl Johan Carlsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Kristina Edström ; Hans Malmström
International CDIO Conference, Montréal, 14-17 June (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Lärande

Chalmers infrastruktur