CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarization mode dispersion in high-speed fiber-optic transmission systems (invited)

Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Chongjin Xie (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik)
Journal of Lightwave Technology Vol. 20 (2002), 12, p. 2204-2219.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 211045

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur