CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics of PMD in recirculating loops

Mats Petersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; C. Vinegoni ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Technol. Letters Vol. 15 (2003), p. 1543-1545.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211042

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur