CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incidental language learning in the Swedish parallel language university: Outcomes and influences

Diane Pecorari ; Spela Mezek ; Philip Shaw ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Panel at CALPIU ´12, Roskilde University, 3-5 April (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik
Tvåspråkighet

Chalmers infrastruktur