CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method for discrimination of neutron and gamma pile-up events in scintillation detectors with a simultaneous identification of malfunctioning ones

Dina Chernikova (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Zsolt Elter (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Kåre Axell (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Anders Nordlund (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
INMM 55th Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA; 07/2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur