CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Books in English, lecture in Swedish: How well does it work?

Spela Mezek ; Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Diane Pecorari ; Philip Shaw
ASLA Symposium, Linköping University, Linköping, 12 May (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik
Tvåspråkighet

Chalmers infrastruktur