CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditions for vocabulary acquisition in multi-modal and multilingual environments

Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Spela Mezek ; Diane Pecorari
EUROSLA (European Second Language Association), Stockholm, 8-10 September (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-02-02.
CPL Pubid: 211023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik

Chalmers infrastruktur