CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing the academic and subject-specific vocabulary knowledge of L1 and L2 students at the outset of their undergraduate studies in a UK university

Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Spela Mezek ; Diane Pecorari ; Philip Shaw
BAAL (45th annual meeting of the British Association of Applied Linguistics), University of Southampton, 6-8 September (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 211022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik
Tvåspråkighet

Chalmers infrastruktur