CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

World Englishes, biology terms and academic vocabulary: how level is the playing field?

Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Spela Mezek ; Diane Pecorari ; Philip Shaw
IAWE (International Association of World Englishes), City University of Hong Kong and Sun Yat-sen University, Guangzhou, 6-9 December (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-02-02.
CPL Pubid: 211019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Chalmers infrastruktur