CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Academic vocabulary size as a predictor of academic success

Diane Pecorari ; Philip Shaw ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
BALEAP (The Global Forum for EAP Professionals), University of Leicester, 19-21 April (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 211015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Lingvistik

Chalmers infrastruktur