CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intertextual episodes in lectures as a potential enhancement of incidental learning from reading

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Diane Pecorari
Hermes - Journal of Language and Communication Studies (0904-1699). Vol. 45 (2011), p. 115-128.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Didaktik
Lärande
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Chalmers infrastruktur