CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

English textbooks in parallel-language tertiary education

Diane Pecorari ; Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
TESOL Quarterly (0039-8322). Vol. 45 (2011), 2, p. 313-333.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-02-04.
CPL Pubid: 211008