CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reading in tertiary education: undergraduate student practices and attitudes

Diane Pecorari ; Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Spela Mezek ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Quality in Higher Education (1353-8322). Vol. 18 (2012), 2, p. 235-256.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 211007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Didaktik
Lärande
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Chalmers infrastruktur