CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Platform Development - Proceedings from the 7th Workshop on Product Structuring

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design)
(2004)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Platforms, Product Development, Product ModelingDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur