CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous fermentation of undetoxified dilute acid lignocellulose hydrolysate with Saccharomyces cerevisiae ATCC 96581 using cell recirculation

Tomas Brandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Nima Sanandaji (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Biotechnology Progress Vol. 21 (2005), p. 1093-1101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-06-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur