CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RECONCEPTUALIZING THE SUSTAINABLE HOME - Exploring the potential for alternative home-related practices

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Poster presented at ESRC seminar on Collaborative Housing and Community Resilience, 11-12 December, 2014, Newcastle upon Tyne (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 210973

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Miljöpsykologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur