CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residents' perceptions of housing and resource use: A comfortable home?

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur) ; Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Extended abstract, presented at the 23rd IAPS Conference “Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities”, 24-27 June 2014, Timisoara (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 210972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Miljöpsykologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur