CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexity Science and Sustainability Transitions

Claes Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Environmental Innovation and Sustainability Transitions (2210-4224). Vol. 11 (2014), p. 50-53.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Sustainability transitions, complex systems


Editorial to Special SectionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 210971