CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new perspective on innovation

Claes Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Venice, Italty : Webbpublicerad, 2014. - 34 s.
[Rapport]

Nyckelord: Innovation, transitions, complex systems


Deliverable report for EU FP7 project INSITE, Grant Agreement #271574Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 210970