CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon starvation can induce energy deprivation and a loss of fermentative capacity in Saccharomyces cerevisiae.

Elisabeth Thomsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Eva Albers (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Annika Nilsson ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Applied and Environmental Microbiology Vol. 69 (2003), p. 3251-3257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 21096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur