CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic flux analysis of RQ-controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik)
Yeast Vol. 20 (2003), p. 117-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur