CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply.

Martin Lagging ; Karolina Rembeck ; Jesper Waldenström ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Kristina Nyström ; Anna Martner ; Magnus Lindh ; Gunnar Norkrans ; Johan Westin ; Court Pedersen ; Martti Färkkilä ; Nina Langeland ; Mads Rauning Buhl ; Kristine Mørch ; Peer B Christensen ; Kristoffer Hellstrand
Hepatology (Baltimore, Md.) (1527-3350). Vol. 60 (2014), 6, p. 2130-1.
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-18. Senast ändrad 2015-02-02.
CPL Pubid: 210949

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Infektionsmedicin

Chalmers infrastruktur