CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acute escitalopram but not contextual conditioning exerts a stronger "anxiogenic" effect in rats with high baseline "anxiety" in the acoustic startle paradigm.

Robert Pettersson ; Jakob Näslund ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Elias Eriksson ; S Melker Hagsäter
Psychopharmacology (0033-3158). Vol. 232 (2015), 8, p. 1461-1469.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Acute administration of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may enhance anxiety in humans, those with anxiety disorders being more susceptible than others. Fear-conditioned or unconditioned acoustic startle and freezing are common measures of fear and/or "anxiety" in rodents that may be used to study this effect of SSRIs preclinically.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-18. Senast ändrad 2016-08-09.
CPL Pubid: 210946

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Övrig farmaci

Chalmers infrastruktur