CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microaerobic glycerol formation in Saccharomyces cerevisiae

Roeland Costenoble (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Hadi Valadi ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Yeast Vol. 16 (2000), p. 1483-1495.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur