CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling the fluxes of reducing equivalents in microaerobic RQ-controlled continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae.

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Larsson C, Påhlman I-L, and Gustafsson L (eds.): BioThermoKinetics in the Post Genomic Era p. 383-387. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur