CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of the inlet gas composition to control the respiratory quotient in microaerobic bioprocesses.

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 51 (1996), p. 3391-3402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 21092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur