CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetoplasmonic Design Rules for Active Magneto-Optics

Kristof Lodewijks (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; N. Maccaferri ; T. Pakizeh ; Randy K. Dumas ; Irina Zubritskaya (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Johan Åkerman ; P. Vavassori ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Nano letters (1530-6984). Vol. 14 (2014), 12, p. 7207-7214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Light polarization rotators and nonreciprocal optical isolators are essential building blocks in photonics technology. These macroscopic passive devices are commonly based on magneto-optical Faraday and Kerr polarization rotation. Magnetoplasmonics, the combination of magnetism and plasmonics, is a promising route to bring these devices to the nanoscale. We introduce design rules for highly tunable active magnetoplasmonic elements in which we can tailor the amplitude and sign of the Kerr response over a broad spectral range.

Nyckelord: Photonics, magnetoplasmonics, Kerr response, magneto opticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-16.
CPL Pubid: 210900

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik

Chalmers infrastruktur