CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new method for studying microaerobic fermentation: II. An experimental investigation of xylose fermentation.

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Biotechnology and Bioengineering Vol. 44 (1994), p. 429-435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur