CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Nanotubes/Nanofibers Composites from Cellulose as Electrodes for Sustainable Energy Devices

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Amin M Saleem (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Olga Naboka (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Henrik Staaf (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Gert Göransson ; Mohammad Mazharul Haque (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Vincent Desmaris (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
The World Conference on Carbon (Carbon2014), June 29 - July 4, Jeju, South Korea Vol. ORT6-54 (2014),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-16. Senast ändrad 2015-01-31.
CPL Pubid: 210893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)