CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmersforskare: Koldioxidskatten inte bara vetenskaplig fråga

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens Arena (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-16.
CPL Pubid: 210891

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur