CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new method for studying microaerobic fermentation: I. A theoretical analysis of oxygen programmed fermentation.

Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Biotechnology and Bioengineering Vol. 44 (1994), p. 419-427.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur