CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ injectable hydrogels based on spruce xylans for drug and cell delivery

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Daniel Hägg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Guillermo Toriz ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Abstracts of paper of the American Chemical Society. The 247th ACS National Meeting & Exposition, March 16-20, Dallas, TX, USA (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Meeting abstract: 225-CELLDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-16. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 210888

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialkemi
Polymerteknologi
Medicinska material och protesteknik

Chalmers infrastruktur