CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Methods for Microaerobic Bioprocesses

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: oxygen limitation, yeast, ethanol, xylose, glucose, fermentation, on-line monitoring, dynamic experimentsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1994-12-19
Tid:
Lokal: