CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utility of location: A comparative survey between small new technology-based firms located on and off Science Parks - Implications for facilities management

Paul Dettwiler (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Peter Lindelöf ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Technovation (0166-4972). Vol. 26 (2006), 4, p. 506-517.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: facilities management, entrepreneurial environment, location, NTBF, performanceDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 21087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur