CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solving the climate change

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
: Social Sciences Academic Press (China), 2012.
[Bok]


Denna post skapades 2015-01-15. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 210850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur