CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards electrically conductive CNT/cellulose/melamine-formaldehyde composites

Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; B Salimi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Nordic Polymer Days 2006, Nordiska polymerdagarna, 29-31 May, Copenhagen, Denmark,2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 21085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur