CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koldioxidskatt en politisk omöjlighet

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens Nyheter 2014-11-03, (2014)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2015-01-15.
CPL Pubid: 210847

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur