CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöpolitikens spelplan

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Finnveden ; Kerstin Johannesson ; Olof Johansson-Stenman ; Anna Ledin ; John Munthe ; Annika E Nilsson ; Annika Nordin ; Johan Rockström ; Henrik Smith ; Sverker Sörlin ; Anders Turesson ; Marie Vahter
2014. - 244 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-01-15.
CPL Pubid: 210846

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur