CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöpolitikens spelplan

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Finnveden ; Kerstin Johannesson ; Olof Johansson-Stenman ; Anna Ledin ; John Munthe ; Annika E Nilsson ; Annika Nordin ; Johan Rockström ; Henrik Smith ; Sverker Sörlin ; Anders Turesson ; Marie Vahter
2014. - 244 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-01-15.
CPL Pubid: 210846

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur