CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Why reduced beef, lamb and dairy consumption may be necessary for meeting stringent climate targets.

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
FCRN (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2015-01-15. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 210795

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur