CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To Avoid Global Warming, Stop Eating Meat and Cheese

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
New York Times (0548-9156). April 1st, (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2015-01-15. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 210791

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur