CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Mechanistic Lung-Disposition Model for Real-time Simulation of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics for Pulmonary Drug Delivery

Elin Boger ; Markus Fridén ; Ulf Eriksson ; Mats Jirstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Johan Gabrielsson
In proceedings of the 7th Noordwijkerhout Symposium on Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14.
CPL Pubid: 210768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Tillämpad matematik
Farmaceutisk vetenskap

Chalmers infrastruktur