CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Refinement of the MHC risk map in a scandinavian primary sclerosing cholangitis population

Sigrid Næss ; Benedicte A Lie ; Espen Melum ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Johannes R Hov ; Peter J P Croucher ; Jochen Hampe ; Erik Thorsby ; Annika Bergquist ; James A Traherne ; Erik Schrumpf ; Kirsten Muri Boberg ; Stefan Schreiber ; Andre Franke ; Tom H Karlsen
PLoS ONE (1932-6203). Vol. 9 (2014), 12, p. e114486.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Genetic variants within the major histocompatibility complex (MHC) represent the strongest genetic susceptibility factors for primary sclerosing cholangitis (PSC). Identifying the causal variants within this genetic complex represents a major challenge due to strong linkage disequilibrium and an overall high physical density of candidate variants. We aimed to refine the MHC association in a geographically restricted PSC patient panel.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14. Senast ändrad 2015-03-31.
CPL Pubid: 210750

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper
Genetik

Chalmers infrastruktur