CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Steering for Double-Lane Change Entry Speed Maximization

Stavros Angelis ; Matthias Tidlund ; Leledakis Alexandros ; Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Mikael Nybacka ; Diomidis Katzourakis
Proceedings of the 12th International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC'14) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14.
CPL Pubid: 210731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur