CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Professional development of teachers in a MOOC

Niklas Karlsson ; Anna-Lena Godhe ; Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Berner Lindström
Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education p. 868-877. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: MOOC, professional development, participationDenna post skapades 2015-01-14. Senast ändrad 2015-12-20.
CPL Pubid: 210722

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur