CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy harvesting from piezoelectric textile fibres

Erik Nilsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; L Mateu ; P Spies ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Procedia Engineering (1877-7058). Vol. 87 (2014), p. 1569-1572.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the present paper, energy harvesting properties of a recently developed piezoelectric textile bi-component fiber were investigated. This study covers fiber manufacturing, weaving of the textile, high voltage polarization, addition of outer electrode, modeling and measurement of the piezoelectric textile ability to convert mechanical strain to electrical energy. The results show that it is possible to scavenge around 0.7 mW of power from the fibers in the textile.

Nyckelord: piezoelectric fibres, energy harvesting, smart textiles, melt spinning, conductive fibresDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14. Senast ändrad 2015-03-16.
CPL Pubid: 210684

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Signalbehandling
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur