CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing biorefineries

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Systems Perspectives on Biorefineries 2014 p. 6-17. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 210683

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur