CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Räcker subventioner för att få fart på försäljningen av elbilar?

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Perspektiv på eldrivna fordon 2014 p. 28-29. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-14. Senast ändrad 2015-01-14.
CPL Pubid: 210673

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur