CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge Carrier Mobility in Films of Carbon-Nanotube-Polymer Composites

A Tameev ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; L Pereshivko ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A Vannikov
The International Conference on Nanoscience and Technology 2006, July 30-August 4, Basel (Switzerland); J. of Physics: Conference Series Vol. 61 (2007), p. 1152-1156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 21066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur